V souladu s usnesením vlády č. 87/2020 Sb. ze dne 15.3.2020 a doporučením prezidia Exekutorské komory ČR ze dne 12.3.2020 byl s účinností od 16.3.2020 od 00:00 do 24.3.2020 do 6:00 omezen provoz Exekutorského úřadu Náchod takto:

Úřední hodiny exekutorského úřadu: v pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hodin

Zvažte nutnost Vaší osobní návštěvy na exekutorském úřadě a přednostně kontaktujte exekutorský úřad: - písemně poštou: na adresu Masarykovo nám. 56, 547 01 Náchod - e-mailem: podatelna@soucek-exekutor.cz - datovou schránkou: 6zfg8zz - telefonicky: 491422020.

Úhrady vůči exekutorskému úřadu přednostně provádějte bezhotovostně na účet 3236429309/0800, variabilní symbol „spisová značka exekuce“, případně variabilní symbol ověřte telefonicky na tel. č. 491422020.Kontakty:

Exekutorský úřad Náchod
JUDr. Kamil Souček, soudní exekutor
Masarykovo nám. 56
547 01 Náchod

Úřední dny: pondělí a středa 9:00 - 12:00

Telefon: 491 422 020

ID datové schránky: 6zfg8zz

E-mail: podatelna@soucek-exekutor.cz

Internet: http://www.soucek-exekutor.cz

Bankovní spojení: č.ú. 3236429309 / 0800

JUDr. Kamil Souček - exekutor 2008 - 2018