Předpisy:

Právní předpisy upravující exekuční řízení lze nalézt na stránkách exekutorské komory : Exekutorská komora

JUDr. Kamil Souček - exekutor 2008 - 2018